Terma dan Syarat

1. SIAPA KITA

Kami ialah SOUK ASIA Sdn Bhd yang berniaga di Unit K03-12-07 Tower 3 UOA Business Park, No 1. Jalan Pergaturcara U1/51A, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia (“SOUK ASIA”).

Terma dan Syarat ini adalah hak cipta intelektual kami. Sebarang penggunaan oleh pihak ketiga, termasuk hanya petikan Terma dan Syarat, untuk tujuan komersial menawarkan barang dan / atau perkhidmatan tidak dibenarkan. Pelanggaran terma & syarat ini boleh dikenakan tindakan undang-undang.


2. DEFINISI 

Dalam Terma dan Syarat ini: 

“Akaun” bermaksud Akaun SOUK ASIA yang perlu anda daftarkan di Platform kami sekiranya anda ingin mengemukakan Pesanan; 

“Aplikasi” bermaksud aplikasi mudah alih SOUK ASIA kami di iOS dan Android; 

“Hari Perniagaan” bermaksud hari berkerja dari jam 9.00 pagi hingga 6.00 petang di Malaysia, dan tidak termasuk hari Sabtu, Ahad dan cuti umum yang diwartakan; 

“Pengesahan Pesanan” bermaksud e-mel kami yang di hantar kepada anda, mengesahkan Pesanan anda seperti klausa 6.2 di bawah;

“Kontrak” bermaksud Pesanan Produk anda yang kami terima mengikut Terma dan Syarat ini seperti klausa 6.2 di bawah;

“Pelanggan” bermaksud setiap individu yang membuat Pesanan di Platform;

“Pesanan” bermaksud Pesanan yang anda tempah di Platform untuk membeli Produk dari kami;

“Platform” bermaksud Aplikasi dan Laman Web SOUK ASIA secara kolektif dan laman web atau aplikasi lain yang mungkin kami miliki atau kendalikan dari semasa ke semasa, yang masing-masing akan disebutkan sebagai “Platform”; 

“Laman web” bermaksud laman web SOUK ASIA yang diakses di alamat www.soukasia.com; 

“Anda” bermaksud Pelanggan atau tetamu;

Rujukan “klausa” adalah klausa Terma dan Syarat ini;

Tajuk hanya untuk kemudahan rujukan sahaja dan tidak akan mempengaruhi penafsiran atau pembinaan Terma dan Syarat;

Kata-kata yang tunggal juga merangkumi jamak berganda dan sebaliknya. Kata-kata jantina juga merangkumi setiap jantina dan rujukan kepada orang juga merangkumi individu, syarikat, syarikat, firma atau perkongsian;

Rujukan “termasuk” dalam kata atau ungkapan bermaksud tanpa batasan.


3. KELAYAKAN 


Untuk membuat pesanan atau berurusan dengan SOUK ASIA, anda mesti berumur lebih dari lapan belas (18) tahun. Sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun, anda boleh membuat pesanan dengan SOUK ASIA hanya dengan penglibatan ibu bapa atau penjaga